Naisyrittäjille omat neuvojat

Jokaiseen 15 TE -keskukseen on nimetty naisyritysneuvoja. Naisyritysneuvojaverkosto on perustettu vastaamaan naisyrittäjien toiveita. Suuri osa yrittäjiksi aikovista naisista haluaa keskustelukumppanikseen ja neuvonantajakseen naisen, mutta aikaisemmin tällaista verkostoa ei ole ollut käytettävissä. Uuden verkoston toivotaan helpottavan naisten yrittäjäksi ryhtymistä. Selvitysten mukaan naisten kynnys ryhtyä yrittäjäksi on korkeampi kuin miesten.

Uudet yritysneuvojat tulevat paitsi neuvomaan ja tukemaan naisyrittäjiä myöskin verkottamaan sekä alueellisia että eri alueiden välisiä ja valtakunnallisesti toimivia, naisyrittäjyyttä edistäviä tahoja.
Lisäksi he edistävät hyvien käytäntöjen levittämistä tukevia tapahtumia uusien, yrittäjyyteen aktivoivien toimintatapojen ja mallien kehittämiseksi. Tällä toiminnalla on kiinteät yhteydet myös EU:n tasolla tehtävään yhteistyöhön.

Naisyrittäjyyden edistäminen on yksi osa-alue viime vuoden alussa käynnistyneessä hallitusohjelman mukaisessa yrittäjyyshankkeessa. KTM:n vetämä hanke sisältää konkreettisia toimenpiteitä yrittäjyyden esteiden poistamiseksi. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa.

Lue lisää yrittäjyyshankkeesta.

OECD:n tekemien selvitysten mukaan yrittäjyyden taso on kiinni kolmesta tekijästä:

  • yrittäjyydelle suotuisien toimintaedellytysten luomisesta
  • ympäristön asenteista
  • julkisen vallan toimenpiteistä ja ohjelmista.