Internetissä tietoa Suomen oikeuslaitoksesta

Oikeuslaitoksen Internet-sivut on avattu. Sivuilla on monipuolista tietoa Suomen oikeuslaitoksesta suomeksi ja ruotsiksi. Oikeuslaitoksen sivuilla kuvataan tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen, oikeusavun ja ulosoton toimintaa. Sivuilla on kuvattu yleisellä tasolla muun muassa mitä asioita virastoissa hoidetaan, miten asiat etenevät ja miten ratkaisuihin voi hakea muutosta. Sivuilta löytyy myös linkkejä valtion säädöstietopankkiin Finlexiin, joka on maksuton, kaikille avoin palvelu Internetissä.

Oikeus.fi-sivut on rakennettu tavallisen kansalaisen näkökulmasta mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Käyttöä helpottaa myös laaja aakkosellinen hakemisto, johon on koottu kaikkien oikeuslaitoksen osa-alueiden hakusanat. Tiedonhakijan ei siis tarvitse tietää mille virastolle asia kuuluu. Sivuilta löytyvät myös oikeuslaitoksen virastojen ajantasaiset yhteystiedot.

Koska sivuilla on keskitytty yleisten tietojen antamiseen oikeuslaitoksen toiminnasta, pelkästään näiden tietojen perusteella ei välttämättä voi huolehtia oikeudellisista asioista esimerkiksi tuomioistuimissa. Ulkopuolisen avun hankkiminen on usein tarpeen, koska monet oikeudelliset asiat ovat monimutkaisia. Mahdollisuutta saada julkista oikeusapua on käsitelty sivujen Oikeusapu-osuudessa. Lisätietoja voi kysyä myös oikeusaputoimistoista.

Myös lomakkeita tarjolla

Oikeus.fi-palvelusta on saatavilla yleisesti oikeudellisessa asioinnissa tarvittavia lomakkeita. Lomakkeet voi täyttää valmiiksi tietokoneen näytöllä tai tulostaa ja täyttää käsin. Uusia lomakkeita liitetään sivuille tarpeen mukaan.

Tällä hetkellä palvelussa on seuraavat lomakkeet: kiinteistöasioiden hakemuslomakkeet ohjeineen, velkajärjestelyhakemus ja maksuohjelma, pyyntö lähestymiskiellon määräämiseksi yhteystietolomakkeineen, maksuttoman oikeudenkäynnin ja oikeusavun hakemuslomake ja siihen liittyvä hakijan selvityslomake sekä kolme erilaista ulosoton täytäntöönpanohakemusta.

Oikeuslaitosyksiköiden omat Internet-sivut

Tuomioistuimet, syyttäjäyksiköt, oikeusaputoimistot ja ulosottoyksiköt suunnittelevat parhaillaan omia sivujaan, joita julkaistaan sitä mukaa kuin niitä valmistuu. Virastojen omilla sivuilla kuvataan kunkin yksikön erityispiirteitä, esimerkiksi toiminta-aluetta, sijaintia ja toimitiloja. Yleiset ja yhteiset asiat esitellään nyt avatuissa sivujen yhteisissä osissa.

OIKEUS.FI
http://www.oikeus.fi

FINLEX
http://www.finlex.fi

VANKEINHOITO
http://www.vankeinhoito.fi