Toimeentulotukiasetus muuttuu – tukea mahdollista saada myös lasten harrastuksiin

Uuden asetuksen mukaan toimeentulotuen lisäosan maksamisen perusteena olevana erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. Lasten harrastusten tukemisesta toimeentulotuen lisäosalla päättävät kunnat.

Osa kunnista on jo tähän mennessä tukenut jonkin verran lasten harrastuksia. Huhtikuun alusta tulee voimaan myös muutos, joka koskee ehkäisevän toimeentulotuen maksamista. Sitä maksetaan henkilön tai perheen sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä vähentämään pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Tyypillinen esimerkki voisi olla tilanne, jossa perhettä uhkaa häätö maksamattomien vuokrarästien vuoksi.

Ehkäisevään tukeen hakijalla ei ole samanlaista subjektiivista oikeutta kuin varsinaiseen toimeentulotukeen, vaan siitä päättävät kunnat. Ehkäisevää tukea on voitu maksaa jo ennen asetuksen muutosta, mutta monet kunnat ovat suhtautuneet hyvin tiukasti harkinnanvaraisen tuen maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on halunnut korostaa tuen maksamisen mahdollisuutta kirjaamalla sen lakiin. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että toimeentulotuen täydennyksistä aiheutuu tänä vuonna lisäkustannuksia.

Lähteet: Sosiaali- ja terveysministeriö, HS