Yritystietolaki

Yritys- ja yhteisötietolaki on uusi laki, jota sovelletaan yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tunnusten antamiseen ja käyttöön sekä niitä koskevien tunniste- ja perustietojen ilmoittamiseen, keräämiseen ja tallentamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen yhteisesti ylläpitämään yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Uuden lain mukaan yritykset ja yhteisöt yksilöidään yhtenäisellä tunnusjärjestelmällä. Rekisteröintivaiheessa yritykselle tai yhteisölle annetaan vain yksi tunnus, Y-tunnus-, joka on sen tunniste koko yrityksen tai yhteisön elinajan. Tunnus on sama kuin nykyinen LY-tunnus. Siinä on 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki.

Uusi laki mahdollistaa sen, että yritykset ja yhteisöt voivat antaa yhdellä ilmoituksella kaikki muutostiedot usealle viranomaiselle. Yhteinen ilmoitus voidaan tehdä joko Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin kauppa- tai säätiörekisteriin sekä verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekistereihin.

Uusi laki luo myös perusteet sähköisen ilmoitusmenettelyn kehittämiseen.