Vakuutusyhtiöt yrittäjälle

ILMARINEN

Ilmarinen on johtava eläkevakuutusyhtiö, jonka asiantuntijat kantavat vastuun eläketurvan kehittämisestä. Yhtiö varmistaa eettisesti kestävällä toiminnallaan TEL- ja YEL-asiakkailleen ansaitun eläketurvan. Ilmarisessa kehitetään työskentelytapoja ja koulutetaan henkilöstöä, jotta asiakkaat saisivat entistä nopeamman eläkekäsittelyn ja vuosirutiinit sujuisivat. Osaavalla sijoitustoiminnalla yhtiö tavoittaa hyvää tuottoa, josta asiakkaat nauttivat vuosittain asiakashyvityksinä.

Kotisivut: http://www.ilmarinen.fi/

POHJANTÄHTI – KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Pohjantähti on asiakkaidensa omistama, jo kolmannella vuosisadalla toimiva kaikki vakuutuspalvelut tarjoava vahinkovakuutusyhtiö.

Kotisivut: http://www.pohjantahti.fi

POHJOLA (OP)

Pohjolan liiketoiminta-alueita ovat vahinkovakuutus, henkivakuutus ja työeläkevakuutus. Pohjola tarjoaa asiakkailleen vakuutus-, korvaus- ja riskienhallintapalveluja. Rahoitus- ja vuokrauspalvelut täydentävät yritysasiakkaiden kokonaispalvelua. Pohjola on lopettanut ja vakuutukset tunnetaan nykyisin nimellä Osuuspankki, eli op.fi.

Kotisivut: http://www.pohjola.fi/

SAMPO

Lopettanut. Nykyisin If vahinkovakuutusyhtiö.

Kotisivut: http://www.sampo.fi/

TAPIOLA

Asiakkaidensa omistama Tapiola on vahinko-, henki- ja eläkevakuutustoimintaa harjoittava vakuutusyhtiöryhmä. Maamme kolmanneksi suurimpaan vakuutusyhtiöryhmään kuuluu neljä vakuutustoimintaa harjoittavaa yhtiötä: Vahinko-Tapiola, Eläke-Tapiola, Henki-Tapiola ja Yritysten Henki-Tapiola.

Huom! Nimi muuttunut. Nykyisin Lähitapiola.

Kotisivut: http://www.tapiola.fi

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIA

Vakuutusosakeyhtiö Garantia on takauksiin erikoistunut vahinkovakuutusyhtiö. Garantian omistavat Eläketurvakeskus ja kaikki eläkevakuutusyhtiöt sekä huomattava osa TEL-toimintaa harjoittavista eläkesäätiöistä ja kassoista.

Kotisivut: http://www.garantia.fi

VARMA-SAMPO

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo aloitti toimintansa 1.7.1998. Se on maan suurin työeläkevakuutusyhtiö.
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on itsenäinen vakuutusyhtiö. Varma-Sammon tehtävänä on työntekijäin eläkelain (TEL) ja yrittäjäin eläkelain (YEL) mukainen vakuutustoiminta. Lopettanut.

VERDANDI

Verdandi perustettiin Turussa vuonna 1905. Verdandi kuuluukin maamme vanhimpiin toimiviin vakuutusyhtiöihin. Nimi vaihtunut, nykyisin Veritas.

Kotisivut: http://www.verdandi.fi

YRITTÄJÄIN-FENNIA

Kotisivut: http://www.fennia.fi/

Liitot ja järjestöt

VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto on vakuutusalan etu- ja yhteistoimintajärjestö. Sen tärkein tehtävä on jäsenyhtiöiden toimintaedellytysten varmistaminen ja vakuutuksiin perustuvien ratkaisujen edistäminen. Keskusliitto osallistuu vakuutustoiminnan kehittämiseen alan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Muita keskusliiton tärkeitä tehtäviä ovat alan ulkoinen ja sisäinen tiedotus, vakuutustaloudellisen tiedon kerääminen, analysointi ja hallinta sekä alan yhteisen koulutuksen järjestäminen.

Kotisivut: http://www.vakes.fi/

VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO:

Jäsenyhdistykset

  • Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt
  • Vahinkovakuutusyhtiöt
  • Jälleenvakuutusyhtiöt
  • Ulkomaiset vakuutusyhtiöt